Návštěva partnerských škol v OA Neveklov

V polovině září jsme se stali hostiteli a na naší škole jsme přivítali partnery ze škol v Itálii, Rumunsku, Polsku a Turecku. Celkem přijelo 19 studentů a 10 učitelů z cizích zemí. Tématem našeho hostování bylo ukázat, jak mohou studenti trávit volný čas aktivně, venku, za pomoci různých aktivit, ať už sportovních nebo kulturních.

A co jsme pro studenty připravili? První den jsme všechny uvítali u nás ve škole, měli příležitost se podívat do naší školy a některých hodin, ale hlavně jsme je blíže poznali za pomoci seznamovacích her. Odpoledne nás pak uvítal na úřadě v Neveklově pan starosta, od kterého se naši návštěvníci dozvěděli něco více o historii Neveklovska a vystěhování.

Další dny byly pestré. Po návštěvě zámku Konopiště měli naši hosté příležitost se zapojit do orientačního závodu v parku, kde týmy sestavené ze studentů z různých zemí museli najít kontroly a vrátit se zpátky v určeném čase. I když nám trochu pršelo, všem se závod velmi líbil, stejně jako odměny, které na ně čekaly. Sportovní batohy a láhve si studenti vzali s sebou také na více než 17km dlouhou únikovou hru v Praze, kterou připravili studenti naší obchodní akademie. Objevili různá skrytá pražská zákoutí, obdivovali výhled na město z Petřína a museli při hře luštit různé rébusy a zjišťovat informace o našem hlavním městě.

Čtvrteční den byl pak úplně jiný, neboť se odehrál ve znamení dramatických her. Spolu se zahraničními studenty jsme vytvářeli v angličtině scénky z historie, a to jak české, tak i cizí nebo na motivy bajek a pohádek. Studenti si připravili také barevné kulisy i kostýmy. Představení nejlepších scének v aule školy mělo obrovský úspěch. Ale to už se blížil závěr našeho hostování. V pátek jsme si dali ještě na rozloučenou turnaj v bowlingu a už bylo načase se rozloučit.

Zahraniční studenti i jejich učitelé si od nás odnášeli nejen dárky, ale hlavně zážitky a nová přátelství. A my se již těšíme na náš další výjezd, který povede tentokrát do Turecka.

22erasmusCZ01

22erasmusCZ02

22erasmusCZ03

22erasmusCZ04

22erasmusCZ05

22erasmusCZ06