Umístění absolventů OA Neveklov 2021/2022

Ve školním roce 2021-22 ukončily studium na naší škole 2 třídy. Třída 4. A studovala obor obchodní akademie, třída 4. B měla obor ekonomika a podnikání se zaměřením na sportovní management a ekonomické lyceum.

Ze 4. A nastoupilo na veřejné i soukromé vysoké školy v denním studiu 7 našich absolventů, na VOŠ 1 student, pouze do zaměstnání 3 lidé. 2 studenti zároveň s vysokou školou i pracují. 5 studentů se stále ještě rozhoduje, co bude dále dělat. Studenti si nejčastěji volili studium na VŠTE České Budějovice, Ambis Praha, Unicorn University Praha, VŠO Praha, UK Praha. Další studenti z bývalé 4. A našli uplatnění u policie, v administrativě a službách.

Umístění žáků 4A

Ze 4. B nastoupilo na veřejné i soukromé vysoké školy v denním studiu 11 našich absolventů (z toho 5 studuje ekonomické obory (VŠTE České Budějovice, VŠE Praha, VŠMV Praha, VŠFS Praha) 3 studují pedagogické fakulty, 1 filozofickou fakultu, 1 fakultu humanitních studií (všichni na UK Praha) a 1 student je na policejní akademii, 5 studentů si našlo zaměstnání (na pozici ekonoma nebo obchodního zástupce), 3 studenti mají jiné uplatnění.

Umístění žáků 4B