Umístění absolventů OA Neveklov 2020/2021

V akademickém roce 2021-22 nastoupilo na vysoké školy v denním studiu 10 našich absolventů. 2 čerství absolventi nastoupili v kombinovaných studijních programech (při zaměstnání). Studenti si volili vysoké školy s ekonomickým, pedagogickým a sportovním zaměřením. Vysokoškolskému studiu se tedy věnuje 36 % žáků bývalé 4. A.

Na vyšší odborné školy nenastoupil nikdo.

11 studentů našlo uplatnění přímo v praxi, a to v distribučních centrech, v administrativě, ve veřejném stravování, obchodě a službách…

Do zahraničí nikdo nevycestoval.

7 studentů zatím nenahlásilo, kam po ukončení studia na naší škole nastoupili.

 21umisteniAbsolventu