OA Neveklov

Oznámení

V pondělí 24. 5. 21 se škola vrací plně k prezenční výuce. Zároveň se budou konat maturitní zkoušky, o jejichž termínech jsou maturanti již informováni.

Organizace výuky v pondělí 24. 5. 21

 1. V rámci opatření platí pro SŠ testování antigenními testy 1 x za 7 dní, tj. vždy v pondělí.
 2. První vyučovací hodina v pondělí 24. 5. 21 bude třídnická, v jejímž rámci budou žáci testováni.
 3. Testovat žáky budou třídní učitelé v testovacích místnostech: JUA, JUN, učebna 208 v 1. patře vlevo od schodů.
 4. Upozorňujeme žáky, případně i rodiče, že v pondělí ráno bývá na parkovišti velký problém s parkováním, protože zde parkují rodiče žáků ze ZŠ, kteří čekají na testování.
 5. Škola bude zamčená, vstup bude umožněn pouze za přítomnosti třídního učitele (po skupinách).
 6. Po vstupu si žáci vydezinfikují ruce, v šatně se přezují a půjdou do testovací místnosti, kde třídní učitel provede testy, poté se odeberou do kmenové třídy a nebudou se pohybovat po budově školy ani shlukovat v hale či před sborovnou.
 7. Po otestování všech žáků 1. – 3. ročníku budou testovací učebny uklizeny a vydezinfikovány, aby v nich mohla probíhat výuka.
 8. Povinnost nošení ochrany úst a nosu stále platí.
 9. V případě pozitivního testu bude žák umístěn do určené místnosti izolace (ZTV), budou kontaktováni rodiče, žákovi bude vystaveno potvrzení o pozitivním testu a žák opustí budovu školy; nezletilé žáky si musí vyzvednout rodiče.
 10. Od 2. vyučovací hodiny se bude učit dle běžného rozvrhu, třídy musí být před každou hodinou větrány a musí být dodržována další hygienická opatření, která jsou známa již z počátku školního roku.
 11. Žáci, kteří bydlí na DM, se ubytují v pondělí 24. 5. 21 po výuce.
 12. Stravování ve školní jídelně si musí všichni přihlásit individuálně (obědy jsou v současné době všem odhlášené).
 13. Další testování proběhne následující pondělí, tj. 31. 5. 21, dle zkušeností z 24. 5. 21 bude případně upraven rozvrh hodin.

V případě nejasností kontaktujte školu prostřednictvím telefonu nebo mailu.

Těšíme se na vás!

Mgr. Soňa Veisová
ředitelka Obchodní akademie Neveklov