Tělesná výchova

Sportovně turistický kurz budoucího 4. ročníku 2020

Studenti budoucího 4. ročníku se v září zúčastní sportovně turistického kurzu. Náplní bude vodní turistika a sporty a hry v přírodě.

Podrobné informace najdete v pokynech, zálohu 3.500 Kč uhraďte na účet školy 6015-321910339/0800, VS 66620 nejpozději do 20. srpna 2020.

voda