OA Neveklov

Maturitní zkoušky

Přehled důležitých termínů

 5. 11. Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS. 
 2. 12. Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy. 
 13. 12. Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování“.
 18. 12. Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.
 2.  1. Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.
 15. 1. MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
  3. 2. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
8. 4. Konání písemných zkoušek SČ MZ.
30. 4.
4. – 6. 5.
 6. – 7. 5. Konání didaktického testu ze zkoušky Matematika+.

 

Jste zde: Titulní stránka Maturitní zkoušky 2019 – 2020 Přehled důležitých termínů