Cesta za poznáním

22. listopadu ráno jsme se z Benešova vypravili směr Praha. Jako třída 1. A jsme absolvovali druhou společnou cestu (první byla na adaptační pobyt na Moninci). Tentokrát jsme ale jeli za poznáním. Čekala na nás exkurze do Národní knihovny Klementinum a následně muzikálové představení Romeo a Julie v divadle Hybernia.

V Praze jsme se po chvíli bloudění konečně našli a dorazili na místo srazu, kde na nás již netrpělivě čekala naše třídní paní učitelka Miroslava Hulanová. Společně jsme se pak přesunuli do Národní knihovny Klementinum, kde nás čekala spousta zajímavých informací o historii Klementina i o knihách a sbírkách, které se v knihovně nacházejí. Poté jsme měli možnost prohlédnout si nejen studovny, ale i krásně zrestaurované barokní prostory chodeb a sálů. Zjistili jsme, co je potřeba k registraci, i to, že k některým službám ji vlastně ani nepotřebujeme. Všechny tyto informace se nám budou hodit zejména v době, kdy budeme studenty na vysokých školách.

Následně jsme se přesunuli k divadlu Hybernia. Před divadlem jsme obdrželi vstupenky a mohli jsme celí natěšení vejít dovnitř.

První dějství muzikálu pojednávalo o seznámení dívky a chlapce, Romea a Julie. Zamilovali se do sebe, avšak problém byl v tom, že pocházeli z rodů, které se vzájemně nenáviděly. Když se Romeo a Julie domluvili na tajném sňatku, následovala přestávka a my čekali, jak bude děj probíhat dále. Druhé dějství již bylo dramatičtější. Proběhl souboj mezi Monteky a Kapulety, díky němuž byl Romeo vyhnán z Verony. Následovala Juliina smrt. O tom, že je falešná, věděl pouze bratr Vavřinec, který Romea a Julii oddal. Představení končilo scénou, kde Romeo zemřel díky jedu a Julie, která procitla a spatřila mrtvého Romea, se probodla dýkou.

Po velkém potlesku jsme se vydali do šaten, před divadlem jsme se rozloučili a každý se vydal do svého domova.

Myslím, že obě akce přinesly skvělý zážitek - jak po stránce poučení, tak zábavy.

17Hybernia01

17Hybernia02

17Hybernia03

17Hybernia04