Nepozornost – hlavní příčina dopravní nehody!

Společnost DEKRA CZ a.s. upořádala již 148. přednášku dopravní výchovy určenou pro skupinu mladých a začínajících řidičů motorových vozidel pod názvem projektu Nehodou to začíná, která je zpracována velmi moderní a populární formou odborníky na dopravní bezpečnost, psychology, znalci drogové problematiky a členy zdravotnického záchranářského týmu. Projekt funguje necelé 2 roky a za dobu jeho existence se stal velmi oblíbeným a žádaným.

Za vznikem tohoto projektu stojí skupina několika lidí, která si uvědomila fakta vyplývající ze statistik dopravních nehod, které říkají, že jedna třetina dopravních nehod je způsobena náctiletými (od 15 do 20 let). Je to způsobeno tím, že mladí a začínající řidiči nejsou plně obeznámeni s hrozbami a riziky, které na ně čekají za volantem motorového vozidla.

Protože i mezi žáky Obchodní akademie Neveklov je mnoho začínajících řidičů, zúčastnili se této vzdělávací akce ve čtvrtek 23. 11. 2017 v benešovském kině i všichni žáci této školy.

Přednášku započal mladý, zábavný moderátor Jiří Doležal, který hned na úvod vyzkoušel naši pozornost a postřeh neboli reakční dobu, která hraje při dopravních nehodách hlavní roli. Další body přednášky patřily statistikám dopravních nehod, které se odehrály v uplynulých letech. Poté byla sehrána krátká scénka jízdy v automobilu za pomocí dvou vybraných dobrovolníků. Po skončení scénky si vzal slovo odborník na dopravní bezpečnost a ukázal několik různých počítačových animací dopravních nehod, které se mimochodem doopravdy udály a byly zpracovány soudními znalci na příkaz soudu. Odborník na dopravní bezpečnost také seznámil diváky s druhy rozptýlené pozornosti, a to vizuální, manuální a kognitivní. Slovo převzal psycholog a znalec drogové problematiky Ivan Douda, který rozdělil a popsal ve stručnosti veškeré drogy, s kterými se může řidič motorového vozidla setkat, a vysvětlil, jak mohou ovlivnit jeho smysly a psychiku při řízení. Předposlední bod přednášky patřil dalšímu odborníkovi na dopravní bezpečnost, který se na několik minut zastavil u tématu brzdné dráhy a bezpečného odstupu mezi jedoucími motorovými vozidly. Na závěr byl na pódium přizván člen záchranářského týmu. Ten pohovořil o tom, jak probíhá celý záchranářská akce počínaje telefonátem na tísňovou linku až po samotný výjezd a zásah.

Celá akce spěla k závěru poté, co byli z publika vybráni další dobrovolníci, kteří si mohli vyzkoušet postupy při poskytování první pomoci a chování v krizových situacích. Výklad byl zajímavý a poučný.

Celou akci bych zhodnotil pozitivně, i když se v nás chvílemi mísily rozdílné pocity: zábava při vtipných poznámkách moderátora a při sehrávání krátkých scének dobrovolníky se smutkem při vyslechnutí lidských příběhů s nešťastným koncem, který způsobily právě dopravní nehody z nepozornosti. Věnujme se tedy za volantem pouze řízení, protože nehodou to začíná.

17NehodouToZacina01

17NehodouToZacina02