OA Neveklov

V OA Neveklov nemají žáci na nudu čas

Obchodní akademie Neveklov nabízí čtyři studijní obory – ekonomické lyceum, obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na informatiku a ekonomika a podnikání se zaměřením na sportovní management. Studium všech oborů je zakončeno maturitní zkouškou. Ale co se za zdmi školy kromě výuky vlastně děje?

Pro žáky prvních ročníků začíná školní rok adaptačním kurzem se zajímavými aktivitami, při kterých se mohou navzájem poznat a najít si nové přátele.

Každý rok ve škole proběhne Den jazyků. Žáci jsou rozdělení do několikačlenných skupin, ve kterých jsou zástupci ze všech čtyř ročníků, a společně zpracovávají projekt v cizím jazyce na dané téma. V letošním školním roce byly projekty zaměřeny na známé osobnosti z anglicky, německy nebo rusky mluvících zemí. Žáci mají možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti v praxi, předvést svou kreativitu a naučit se pracovat v týmu.

Další akcí je projektový týden. Žáci opět pracují ve skupinách. Celý týden shromažďují informace, natáčí videa či dělají rozhovory. Poslední den výsledky své práce prezentují před svými spolužáky a učiteli. Projektový týden má žáky naučit správnému rozvržení práce ve skupině, rozumnému nakládání s vyhrazeným časem a dovednosti dostatečně o své práci informovat publikum.

V průběhu čtyř let se žáci účastní několika sportovních kurzů. Prvním z nich je lyžařský výcvikový kurz v Harrachově či v italské Aprice. Následuje vodácký kurz na Vltavě, cyklistický kurz na Šumavě, kurz běžeckého lyžování v Harrachově či na Šumavě. Ve druhém ročníku žáci v rámci tělesné výchovy absolvují hodiny bruslení a plavání. Poslední akcí je sportovně turistický kurz, při kterém si žáci třetích ročníků vyzkouší sjíždění řeky Lužnice či Vltavy, orientační běh, lanové centrum a spoustu dalších zajímavých sportovních aktivit.

Škola také nabízí možnost přípravy na získání mezinárodních certifikátů z cizích jazyků, certifikátu z psaní na klávesnici i ke zpracování textu na počítači a absolvování masérského kurzu zakončeného osvědčením o získání profesní kvalifikace.

Obchodní akademie Neveklov spolupracuje i se zahraničními školami, proto mají žáci každý rok možnost výměnného pobytu. Dlouhou tradici má výměnný pobyt s žáky z německého Sprembergu, který se uskutečnil i v tomto školním roce. Pro žáky to byla skvělá příležitost procvičit si a vylepšit své jazykové znalosti a dovednosti a najít si nové zahraniční přátele.

Každý rok škola organizuje zájezdy do zahraničí. V uplynulých letech jsme navštívili například Švýcarsko nebo Anglii. Na začátku letošního školního roku žáci a učitelé odcestovali na deset dní do Ruska a pobaltských zemí. V prosinci na zájemce čeká zájezd do Vídně a Bratislavy.

Klub mladého diváka, do jehož činnosti se každoročně zapojuje již třetina žáků školy, umožňuje svým členům prostřednictvím návštěv předních divadelních scén získat přehled o kulturním dění v našem hlavním městě. K tomu se žáci každé třídy zúčastní minimálně jednoho divadelního představení v průběhu školního roku.

Žáci Obchodní akademie Neveklov sklízejí velké úspěchy ve sportovních i vědomostních soutěžích. V minulém školním roce se například dívky probojovaly do kvalifikace celorepublikového turnaje ve florbalu. V krajském kole středoškolské odborné činnosti se žáci se svými projekty umístili na předních místech, dvě žákyně dokonce postoupily do celorepublikového kola. Úspěchy ve středoškolské odborné činnosti mohou žákům pomoci při přijímacím řízení na vysoké školy. V olympiádách z českého, anglického, německého i ruského jazyka si žáci také vždy dokážou poradit se svými soupeři a postupují do dalších kol. Ani v ekonomických soutěžích nejsou žáci se svými znalosti pozadu, v letošním roce se trojice žáků v soutěži Ekonomický tým v krajském kole umístila na druhém místě.

V rámci ekonomických předmětů je pro žáky připraveno několik zajímavých exkurzí do úspěšných firem, kde si mohou rozšířit své odborné znalosti. Již proběhly exkurze například do Coca-Coly, Nestle, Marsu či automobilky v Kolíně. Dále také škola umožňuje besedy se zajímavými osobnostmi z ekonomických oborů.

Ve škole také funguje studentská organizace DOORS, jejímž cílem je realizovat školní i mimoškolní aktivity, propagovat školu a podílet se na pořádání různých společenských akcí. Největší prioritou žáků je účast v různých charitativních akcích či jejich organizace.

Pokud chcete zdokonalit vaše sportovní výkony, umět pracovat s počítačem, skvěle rozumět cizím jazykům, orientovat se ve světě kultury, proniknou do zákoutí ekonomiky a k tomu všemu prožít čtyři roky plné školních akcí a sportovních kurzů, je studium na OA Neveklov pro vás to pravé.

Kalendář akcí

kalendar

Jste zde: Titulní stránka Ze života školy V OA Neveklov nemají žáci na nudu čas