OA Neveklov

Cizí jazyky

Na zkušené v Srbské Lužici

Poté co účastníci výměnného pobytu z německého gymnázia strávili v březnu letošního školního roku pět dní v Neveklově, oplatili jim jejich čeští partneři z OA Neveklov návštěvu ve Sprembergu ve dnech 7. - 11. 10. 2017. Akce se zúčastnilo 8 žáků z 2. – 4. ročníku naší školy.

V sobotu se studenti s pedagogickým dozorem setkali na nádraží v Benešově, odkud odjeli do Prahy, Drážďan a odpoledne dorazili do města Hoyerswerda, kde už je očekávali jejich „staří známí“, srdečně je přivítali a pořídili si i první fotografie. Němečtí partneři si odvezli své kamarády do Sprembergu a následně pak do svých rodin. Mladí lidé po krátkém odpočinku brzy načerpali energii, aby se mohli večer společně se svými hostiteli pobavit.

Nedělní program probíhal zcela v režii hostitelských rodin a nabídka různých aktivit byla opravdu lákavá: návštěva centra Berlína, koupání v laguně v Cottbusu, prohlídka nejstaršího skanzenu v Braniborsku, Krabatův mlým ve Schwarzkollmu a Park bludných balvanů Nochten.

V pondělí byl program zahájen prohlídkou partnerské školy, které se ujali němečtí žáci, následně se pak společně odebrali na vlakové nádraží ve Sprembergu. Odtud odjeli vlakem do Cottbusu a dále pak místní autobusovou linkou do Branitzu, kde se nachází zámek a přilehlý park, který vytvořil extravagantní kníže Pückler. Romantickou procházku parkem fundovaně okomentovala bývalá kolegyně ze sprembergského gymnázia a i němečtí žáci si připravili informace a zajímavosti, vztahující se k životu a dílu majitele zámku. Vyslechli jsme si v jejich podání dokonce i některé Pücklerovy básně. Návštěva tohoto místa vyvrcholila prohlídkou zámku Branitz. Zpět do Cottbusu všechny odvezla místní turistická úzkokolejka, z níž jsme přestoupili do klasického vlaku do Sprembergu. Další zajímavou akcí byla odpoledne návštěva známé výrobny čokolády Felicitas, kde žáci zhlédli krátký propagační film o historii a fungování této úspěšné firmy, mohli ochutnat i zakoupit její ručně vyráběné produkty. Dále si vyzkoušeli, jak náročná je tato práce, když si zdobili čokoládou vlastní "suvenýry". Po návratu se studenti ještě pobavili při bowlingu.

V úterý byl naplánován celodenní výlet vlakem do pohraničního města Görlitz. Během prohlídky jeho centra žáci od průvodce vyslechli spoustu zajímavostí i pověsti, které se váží k jeho historii. Zážitek nám bohužel trochu kazilo chladné a deštivé počasí. V následujících dvou volných hodinách si partneři mohli prohlédnout další památky a zajímavá místa Zhořelce. Večer byla ve Sprembegu zorganizována párty na rozloučenou.

Ve středu se všichni opět setkali v prostorách partnerského gymnázia. První vyučovací hodinu strávili čeští žáci se svými hostiteli při jejich výuce - v hodině matematiky, divadelního umění a angličtiny. Od druhé vyučovací hodiny pak společně zpracovávali projekt "Co je domov?", v němž měli pro školní webovou stránku sprembergského gymnázia zpracovat své poznatky a dojmy z výměnného pobytu. Po pauze na občerstvení se partneři naposledy vyfotografovali, rozloučili se a hostitelští rodiče je poté přepravili na nádraží do Hoyerswerdy, odkud odjížděl vlak do Drážďan a dále zpět do České republiky - do Prahy a Benešova.

Celý pobyt proběhl v milé a přátelské atmosféře a splnil plánovaný cíl. Žáci získali nové přátele, zdokonalili své jazykové dovednosti a rozšířili si znalosti reálií SRN v oblasti Trojmezí.

17spremberg09

Další fotografie z výměnného pobytu.

Jste zde: Titulní stránka Cizí jazyky Na zkušené v Srbské Lužici