Třídnické hodiny

 TŘÍDA 

TŘÍDNÍ UČITEL

TERMÍN

 1. A Ing. et Mgr. Iva Kofroňová  
 1. B Mgr. Jan Hendrych  
 1. C Bc. Nikola Vavříková  
 2. A Mgr. Miroslava Hulanová  
 2. B Ing. Klára Matějovská  
 2. C Mgr. Antonín Pártl  
 3. A Ing. Ivana Jiráčková, Ph.D.  
 3. B Mgr. Michal Švarc  
 4. A Mgr. Eva Škopková  

1x za 14 dní, dále dle potřeby