OFF WE GO - projektový týden

Ve dnech 3. - 9. 11. 2014 se na Obchodní akademii Neveklov jako každoročně konal Projektový týden. Naše škola také uvítala vzácné hosty - v rámci projektu Off we go nás navštívili lektoři z Itálie, Španělska, Chorvatska, Rakouska, Portugalska, Norska, Švédska.

V pondělí nám byl oznámen příjezd zahraničních lektorů, a tak jsme měli plné ruce práce s plánováním uvítání, které mělo proběhnout následující den. Jakmile v úterý lektoři dorazili, provedli jsme je školou, nastrojeni tematicky k dané zemi, pan starosta pronesl pár slov a my si je následovně odvedli do tříd, kde jsme vedli rozhovor, z kterého jsme následně měli zpracovávat prezentaci po zbytek týdne. Téma prezentace a rozhovoru znělo "Trh práce a vzdělávání". Zahraniční učitelé měli po zbytek týdne vlastní program v rámci projektu Off we go s Mgr. Mužíkovou a my jsme začínali zpracovávat získané informace. Někteří z nás to měli jednodušší díky více získaným informacím, jiní se potili se slovníkem a webovými stránkami školy v cizím jazyce. Každopádně následující práce již byla individuální, podle toho, jak jsme si každý nastavili na začátku týdne harmonogram. Ve čtvrtek se všechny skupiny sešly, aby předvedly svou odvedenou práci tutorům a případně doladily detaily. V pátek už nás čekala prezentace. Hodnotilo se provedení v cizím jazyce, celková připravenost projektu, ale také atraktivita prezentace spojená např. s využitím kostýmů. Osobně mohu říci, že tento projektový týden byla skvělá zkušenost, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o tom, jak to chodí na školách v zahraničí a přitom procvičili cizí jazyk.