OA Neveklov

Přehled zvonění

Projekt MF DNES Studenti čtou a píší noviny

 Zadání prvního tématu:

 MÁME SE BÁT VÁLKY?

 Letos se ve světě něco podstatného změnilo. Západ a Rusko se dostaly do vážného konfliktu. Mír, který Evropanům připadal tak samozřejmý, se ukazuje jako nečekaně křehký. Bude válka? Zachvátí i Česko? Jak by vypadala? A kdo by za co vlastně bojoval?

1. Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete (nemusíte) se inspirovat některou z následujících podotázek:

- Bojíte se války, nebo máme dostatečné záruky toho, že se nevrátí?

- Za které hodnoty má dnes cenu válčit?

- Byli byste ochotni jít bránit Česko? Jste na to připraveni?

- Jak by vypadala válka ve třetím tisíciletí?

- Měla by se znovu obnovit základní vojenská služba?

- Kdo je ve sporu o Ukrajinu agresor, kdo oběť?

- Máme mít strach z Ruska? Proč?

- Souhlasíte s tím, jak se ke konfliktu stavějí čeští politici?

- Je naše členství v NATO větší zárukou míru?

- Bavíte se o těchto věcech doma?

2. Kromě toho Vás všechny–bez ohledu na vybrané téma –prosíme o odpověď na stejnou anketní otázku (napište ji pod text Vaší práce): „Hrozí podle Vás Evropě v následujícím desetiletí válka?"

ANO - NE - NEVÍM

Nejlepší příspěvky budou odměněny hodnotnou knihou.

Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4.Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.

Příspěvky můžete zasílat do 1. 10. 2014.

Další informace u vyučujících českého jazyka

 

 

Jste zde: Titulní stránka O škole Pro žáky Přehled zvonění Pokus Pro žáky Projekt MF DNES Studenti čtou a píší noviny