Třídní a zastupující třídní učitelé

 Třída 

Třídní učitel(ka)

Zastupující třídní učitel(ka)

 1. A Mgr. Eva Škopková  Mgr. Sylvie Dovenerová
 1. B Mgr. Karolína Babíčková  Ing. et Mgr. Iva Kofroňová
 1. C Mgr. Jaroslava Keharová Mgr. Vanda Fílová 
 2. A Ing. et Mgr. Iva Kofroňová Mgr. Karolína Babíčková
 2. B Mgr. Jan Hendrych Mgr. Petra MacGregor
 2. C Ing. Milan Masák Mgr. Miroslava Hulanová
 3. A Mgr. Miroslava Hulanová Ing. Ivana Jiráčková Ph.D.
 3. B Ing. Klára Matějovská Mgr. Eva Škopková
 3. C Mgr. Antonín Pártl Mgr. Vanda Fílová
 4. A Ing. Ivana Jiráčková Ph.D. Ing. Dana Roušavá
 4. B Mgr. Michal Švarc Mgr. Jaroslava Keharová