OA Neveklov

Obchodní akademie Neveklov – středisko jazykové přípravy

Obchodní akademie Neveklov navázala spolupráci s mezinárodním centrem pro vzdělávání cizích jazyků (Education Development International) Londýnské komory obchodu a průmyslu (LCCI) se sídlem v Pardubicích. Stala se jednou ze dvou středních škol ve Středočeském kraji, které mohou poskytovat svým studentům významnou nadstandardní službu.

CityAndGuilds

Od 1. 9. 2012 mají žáci školy možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku z obchodní angličtiny a němčiny a získat tak certifikát LCCI, který je uznáván zaměstnavateli, profesními sdruženími a univerzitami na celém světě. Absolventi se tak budou moci lépe uplatnit jak u nás, tak i v nových podmínkách pracovního trhu Evropské unie, ale i dalších neevropských zemí.

Zaměstnavatelé často používají zkoušku English for Business a German for Business jako standard při přijímacím řízení a řada univerzit uznává dosažení určité úrovně této zkoušky jako splnění svých požadavků na znalost jazyka. Zkoušky odpovídají předpisům v rámci Evropské unie, nejdůležitějším mezinárodním lingvistickým pokynům i britským národním jazykovým standardům. Tato shoda zaručuje zkouškám LCCI spolehlivou důvěryhodnost.

OA Neveklov zapracovala přípravu ke zkouškám do svých učebních dokumentů a většina žáků by proto měla být připravena nabídnutou službu využít. Letos bude jazykové zkoušky LCCI skládat 12 žáků ze 4. ročníku. Od března pak škola plánuje zahájení přípravných kurzů k této zkoušce i pro veřejnost.

City & Guilds jsou standardizované zkoušky z anglického jazyka odpovídající požadovaným úrovním Společného evropského referenčního rámce. Jsou testem komunikační angličtiny zaměřeným na všechny čtyři jazykové dovednosti (psaní, čtení, poslech a mluvení) a jsou mezinárodně uznávané jak pro akademický postup, tak pro zaměstnání.

City & Guilds mezinárodní zkoušky z angličtiny se skládají podle poptávky v časově flexibilních termínech. Systém těchto zkoušek umožňuje studentům skládat zkoušku s jejich vlastními učiteli a v jejich škole, což vede k menšímu stresu ze zkoušky a vyšší úspěšnosti. City & Guilds mezinárodní zkoušky z angličtiny byly vytvořeny na základě skutečných potřeb pracovní sféry a reálných situací s důrazem na komunikační dovednosti studentů.
Rovněž tyto certifikované zkoušky budeme moci nabídnout veřejnosti.

Jak je patrné, v posledních letech se OA Neveklov mění ve středisko, které nabízí svým studentům i zájemcům z řad veřejnosti kvalitní jazykovou přípravu, jež je má dovést k úspěšnému složení mezinárodních zkoušek a získání certifikátu. Její postavení mezi středními školami podobného typu se tím stává výjimečným.

Dobré jazykové znalosti jsou zde vyžadovány především u studentů ekonomického lycea a obchodní akademie ze zaměřením na cizí jazyky. Výuka angličtiny, němčiny či ruštiny je však také nedílnou součástí studia na obchodní akademii se zaměřením na informatiku a v oboru ekonomika a podnikání, ať už se jedná o specializaci podnikání ve stavebnictví, nebo sportovní management, který byl jako novinka otevřen ve školním roce 2012/2013.

Vyberte si z nabídky kurzů obchodní angličtiny a němčiny.

Kalendář akcí

kalendar

Jste zde: Titulní stránka Pro veřejnost Jazykové kurzy Obchodní akademie Neveklov – středisko jazykové přípravy