PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ OSRPŠ PŘI OA NEVEKLOV A TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. A 4. ROČNÍKŮ

Dne 6. 10. 2020 od 16,30 hod. se v Aule ZŠ Jana Kubelíka koná plenární zasedání SRPŠ při OA Neveklov.

Program:    Zpráva o hospodaření za šk. rok 2019/20
                   Schválení výše příspěvku na šk. rok 2020/21
                   Schválení rozpočtu na šk. rok 2020/21
                   Volba zástupce žáků do školské rady

Následně se od 17,00 hod. konají v budově školy OA Neveklov třídní schůzky 1. a 4. ročníků.
Program:

             1. ročníky:      Úvod do studia (hesla ke klasifikaci)
                                   Organizační záležitosti (šk. a klasifikační řád)
                                   Lyžařský výcvikový kurz

             4. ročník:       Informace ke státním i profilovým maturitním zkouškám
                                   Informace k mezinárodním jazykovým zkouškám
                                   Informace k maturitní práci
                                   Harmonogramy

Účast na třídních schůzkách nutná.