OA Neveklov

PROJEKT Bez Tebe to nepůjde

Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky

 

veřejná zakázka na dodávku vzdělávacích služeb v rámci projektu „Bez Tebe to nepůjde“ – Stavební a projektové aplikace” – Veřejná zakázka malého rozsahu

 

Vážení,

 

obracím se na Vás v zastoupení Obchodní akademie Neveklov ve věci podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávka vzdělávacích služeb v rámci projektu „Bez Tebe to nepůjde“ – Stavební a projektové aplikace (dále jen „veřejná zakázka“). Tato veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a je označována typem – „Veřejná zakázka malého rozsahu“ (zkratka VZMR). Podmínky a principy zadávaní veřejné zakázky se řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „příručka“).

 

Jestliže máte o realizaci této veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky a o účast v zadávacím řízení, které proběhne dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, která je součástí této výzvy.

Za předložení nabídky děkujeme.

Ladislav Trumpich

 

Obchodní akademie Neveklov

 

Zadávací dokumentace zde

Změnový list č. 01 - aktualizace dne 16. června 2009 zde

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky zde

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení zde

Příloha č. 3 - Kontrolní list zde

Stav Zadávacího řízení : UKONČENO dne 30. června 2009 ve 12:00 hod


 

Výzva k podání nabídky

 

veřejná zakázka na dodávku zařízení a software¨– Veřejná zakázka malého rozsahu

 

Vážení,

obracím se na Vás v zastoupení Obchodní akademie Neveklov ve věci·podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka zařízení a software v rámci projektu Bez Tebe to nepůjde (dále jen „veřejná zakázka“). Tato veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a je označována typem – „Veřejná zakázka malého rozsahu“ (zkratka VZMR). Podmínky a principy zadávaní veřejné zakázky se řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „příručka“).·

Jestliže máte o realizaci této veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky a o účast v·zadávacím řízení, které proběhne dle podmínek stanovených v·zadávací dokumentaci, která je součástí této výzvy.

 

Za předložení nabídky děkujeme.

Ladislav Trumpich

Obchodní akademie Neveklov

Zadávací dokumentace zde

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky zde

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení zde·

Příloha č. 3 - Kontrolní list zde

Stav Zadávacího řízení : UKONČENO dne 23.4.2009 ve 12:00 hod

Informace o vítězné nabídce zde

 

·


 

Výzva k podání nabídky


veřejná zakázka na služby – Veřejná zakázka malého rozsahu

 

Vážení,

obracím se na Vás v zastoupení Obchodní akademie Neveklov ve věci podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka vzdělávacích služeb v rámci projektu „Bez Tebe to nepůjde“ – Pohyb na trhu práce + sebeprezentace, sociální komunikace a společenský styk, firemní komunikace (dále jen „veřejná zakázka“). Tato veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a je označována typem – „Veřejná zakázka malého rozsahu“ (zkratka VZMR). Podmínky a principy zadávaní veřejné zakázky se řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „příručka“).

Jestliže máte o realizaci této veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky a o účast v·zadávacím řízení, které proběhne dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, která je součástí této výzvy.

Za účast děkujeme.

 

Zadávací dokumentace zde

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky zde

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení zde·

Stav Zadávacího řízení : UKONČENO dne 9.2.2009 ve 12:00 hod

mw_oa_logo

·

 

 

 

Ladislav Trumpich

Obchodní akademie Neveklov

 

 

Jste zde: Titulní stránka Projekty PROJEKT Bez Tebe to nepůjde Výběrové řízení