OA Neveklov

Centrum mezinárodních jazykových zkoušek

Mezinárodní centrum

Na naší obchodní akademii bylo ustaveno mezinárodní centrum Education Development International – LCCI International Qualifications (London Chamber of Commerce and Industry). EDI je mezinárodní vzdělávací instituce cizích jazyků, zejména anglického jazyka. Je zřízena QCA – Qualifications and Curriculum Authority – Nejvyšším kvalifikačním úřadem Velké Británie. Zabezpečuje celoživotní vzdělávání cizích jazyků a jejich odborností. Mezinárodní zkoušky EDI jsou hodnoceny dle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Působí nejen v Evropské unii, ale ve 130 zemích po celém světě. Mezinárodní certifikace EDI jsou celosvětově uznávány státními institucemi, obchodními a průmyslovými korporacemi, ale i univerzitami. Studenti mohou certifikace EDI využít jak při studiu na univerzitách, tak i v praxi. Dosažený stupeň mezinárodní certifikace je celoživotně platný. V rámci celoživotního vzdělávání mohou studenti skládat znalostně náročnější stupně, aby si rozšiřovali znalosti cizího jazyka, nebo bude-li to vyžadovat jejich zaměstnavatel.

Mezinárodní zkoušky Education Development International – LCCI International Qualifications byly rozhodnutím MŠMT zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
Studenti mohou v našem mezinárodním centru skládat mezinárodně platnou zkoušku International Business (English for Business, German for Business) a získat mezinárodně platný certifikát London Chamber of Commerce and Industry.

centrumLCCI