Deštivé Sacile

První partnerský mítink všech osmi evropských středních škol, kterým byla schválena žádost o grant Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení se konal na partnerské škole ISIS G. Marchesini v italském Sacile koncem listopadu 2013.

owg sacile 01Cílem tohoto setkání bylo vzájemné seznámení se, úprava časového plánu vzhledem k odmítnutým partnerům, k plánům školního roku v jednotlivých zemích. Dále pak započetí práce na společném výstupu projektu, tzv. Business English Portfolio, a dále diskuze ohledně společné komunikační platformy. Za naši školu se účastnila ředitelka školy Mgr. Soňa Veisová a manažerka zahraničních projektů Mgr. Jana Mužíková.

Kromě oficiálního programu jsme měli možnost vidět i italské Benátky, ovšem ty byly jiné než obvykle. Od úterý zde byla vyhlášená tzv. aqua alta a my jsme tak měli šanci vidět, jak rutinně postupují italové, když se jejich město ocitne několik decimetrů pod vodou.