OA Neveklov

Projekt blíže světu

OA Neveklov blíže světu

Výuka cizích jazyků je již nedílnou součástí učebního plánu středních škol. Jak ji ale žákům zpříjemnit, jak co nejlépe imitovat prostředí dané země a jak v žácích probudit skutečný zájem o cizí jazyk?

Tak přesně tyto otázky řeší projekt, který probíhá v Obchodní akademii Neveklov od 1. ledna 2012. Již název projektu „Blíže světu“ vypovídá o jeho tématickém zaměření. A co tedy projekt žákům přináší? Určitě největším přínosem je působení zahraničních lektorů, tedy rodilých mluvčích, ve výuce.

V tuto chvíli již dlouhodobě působí ve škole lektor na výuku anglického jazyka a nově lektorka pro výuku jazyka ruského. Od února rozšíří jejich řady lektor pro jazyk německý. Jak se na jejich působení dívají sami žáci? Tereza ze 2. B hodnotí výuku takto: „Naprosto super, sice jsem měla strach, že nebudu tolik rozumět, ale rozumím, vím, co Marija říká. Umí vše krásně vysvětlit.“ „Má krásnou výslovnost, mluví srozumitelně a my se máme co učit,“ reaguje Denisa. Přání skupin, kde lektor zatím nepůsobí, je jediné, aby u nich také vyučoval.

Žáci se neučí jen jazyk, ale poznávají i zvyky, dozvídají se zajímavosti o lidech, o zemi, o životě. Seznamují se i s dalšími materiály – například krátkými filmy, novinami, časopisy, publikacemi, které vznikají přímo v dané zemi. Učí se myslet v jiném jazyce než českém.

Škola rozšiřuje díky projektu cizojazyčné žákovské knihovny, kde si žáci mohou půjčovat díla ve vybraných jazycích. Své znalosti a dovednosti prohlubují i četbou cizojazyčné beletrie.

Ale výuka je pouze výuka, nezbytně nutný je pobyt v cizí zemi. I ten je tedy součástí projektu. Žáci budou mít možnost navštívit dané země, konverzovat ve vybraném jazyce, využít pohostinnosti partnerských rodin a poznávat tak každodenní životní situace.

Obchodní akademie Neveklov je ekonomicky zaměřená škola a výuka cizích jazyků je považována za prioritní. V učebních plánech je zastoupena týdně nejméně osmi hodinami. Každý žák poznává dva cizí jazyky, které si na počátku studia zvolí. V rámci nepovinných předmětů pak může navštěvovat i třetí cizí jazyk.

Poctivým studiem a využíváním nabízených možností si tak žáci opravdu otvírají dveře do světa.

Jste zde: Titulní stránka Projekty Projekt blíže světu