OA Neveklov blíže světu

Výuka cizích jazyků je již nedílnou součástí učebního plánu středních škol. Jak ji ale žákům zpříjemnit, jak co nejlépe imitovat prostředí dané země a jak v žácích probudit skutečný zájem o cizí jazyk?

Tak přesně tyto otázky řeší projekt, který probíhá v Obchodní akademii Neveklov od 1. ledna 2012. Již název projektu „Blíže světu“ vypovídá o jeho tématickém zaměření. A co tedy projekt žákům přináší? Určitě největším přínosem je působení zahraničních lektorů, tedy rodilých mluvčích, ve výuce.

V tuto chvíli již dlouhodobě působí ve škole lektor na výuku anglického jazyka a nově lektorka pro výuku jazyka ruského. Od února rozšíří jejich řady lektor pro jazyk německý. Jak se na jejich působení dívají sami žáci? Tereza ze 2. B hodnotí výuku takto: „Naprosto super, sice jsem měla strach, že nebudu tolik rozumět, ale rozumím, vím, co Marija říká. Umí vše krásně vysvětlit.“ „Má krásnou výslovnost, mluví srozumitelně a my se máme co učit,“ reaguje Denisa. Přání skupin, kde lektor zatím nepůsobí, je jediné, aby u nich také vyučoval.

Žáci se neučí jen jazyk, ale poznávají i zvyky, dozvídají se zajímavosti o lidech, o zemi, o životě. Seznamují se i s dalšími materiály – například krátkými filmy, novinami, časopisy, publikacemi, které vznikají přímo v dané zemi. Učí se myslet v jiném jazyce než českém.

Škola rozšiřuje díky projektu cizojazyčné žákovské knihovny, kde si žáci mohou půjčovat díla ve vybraných jazycích. Své znalosti a dovednosti prohlubují i četbou cizojazyčné beletrie.

Ale výuka je pouze výuka, nezbytně nutný je pobyt v cizí zemi. I ten je tedy součástí projektu. Žáci budou mít možnost navštívit dané země, konverzovat ve vybraném jazyce, využít pohostinnosti partnerských rodin a poznávat tak každodenní životní situace.

Obchodní akademie Neveklov je ekonomicky zaměřená škola a výuka cizích jazyků je považována za prioritní. V učebních plánech je zastoupena týdně nejméně osmi hodinami. Každý žák poznává dva cizí jazyky, které si na počátku studia zvolí. V rámci nepovinných předmětů pak může navštěvovat i třetí cizí jazyk.

Poctivým studiem a využíváním nabízených možností si tak žáci opravdu otvírají dveře do světa.