OA Neveklov

Cizí jazyky

Den jazyků tentokrát ve víru světových velkoměst

Jako každoročně se i letos v úterý 24. září 2013 uskutečnil na naší škole Den jazyků. Pro starší ročníky již známý projekt, ale pro první ročníky naprostá novinka.

dj2013 01

     Týden před touto akcí jsme byli při školním hlášení informováni o jejím organizačním průběhu i o pravidlech sestavení pracovních týmů před zapisováním se k jednotlivým velkoměstům, jejichž jména byla vyvěšena na velkém plakátu u sborovny. Většina studentů už 5 minut před zvoněním nervózně cvakala propiskami a přemýšlela, jaké velkoměsto si vybrat. Jakmile na závěr vyučování zazvonilo, nastal boj. Všichni běželi co nejrychleji k seznamům, snažili se co nejrychleji přečíst si názvy všech měst a pospojovat si je s vědomostmi, které o nich mají za zeměpisu, aby náhodou nevybrali nějaký „Zapadákov“.
     Výběr byl opravdu bohatý. Třináct měst bylo rozděleno do tří kategorií - na německy mluvící (Hamburg, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Salzburg, Ženeva), anglicky mluvící (Edinburgh, Las Vegas, Sydney, Vancouver, Auckland) a rusky mluvící (Moskva, Petrohrad, Kyjev). Jelikož rusky mluvících studentů je na škole nejméně, měli možnost zvolit si jen mezi rusky mluvícími městy, ale i tak byli s nabídkou měst spokojeni.
dj2013 02     Po týdnu, kdy měli všichni možnost se v jednotlivých skupinkách seznámit a domluvit, nastal den D. Do školy přicházeli žáci vybaveni nejpodivnějšími proprietami - od lyží, přes harmoniku, až po neméně důležitou hudební aparaturu. Po přidělení učeben měly pracovní skupiny necelé tři hodiny na přípravu představení, scének a především plakátů. Ve třídách se stříhalo, lepilo, kreslilo, dokonce i zpívalo a tančilo. Před jedenáctou hodinou se vstupní hala hemžila různými národnostmi.
     Samotná prezentace měst opět neměla chybu. Zástupci každého města byli přivítáni bouřlivým potleskem. Při scénkách se ze všech stran ozývaly salvy smíchu, překvapení učitelé žasli nad tím, co všechno studenti dokáží k vybranému městu vymyslet. Bylo vidět, že každá skupinka si dala na svém projektu opravdu záležet a i přes drobné chyby v cizojazyčných projevech se Den jazyků vydařil.
     Jen co bylo všechno odprezentováno a studenti setřeli pot z čel, se učitelé poradili, ohodnotili výkony odpovídajícím počtem bodů, připravili pro všechny členy tří nejlepších týmů hodnotné ceny a následovalo vyhlášení. Všichni napjatě a v tichosti čekali na výsledky. A dočkali se. Na třetím místě se umístilo město Edinburgh, ve kterém se sešlo 8 děvčat a jediný chlapec, který se nám představil v národním oblečení Skotska - kiltu. Druhé místo obsadilo město hazardu Las Vegas, které učitelský sbor „uplácelo“ jakýmsi zeleným nápojem s paraplíčkem. První místo získalo krásné německy mluvící město Salzburg. Studenti v krojích dokonale vystihli jeho typické atributy – chutné speciality pravého rakouského trhu, hudební tradici s tancem za doprovodu harmoniky. Nikdo nedokázal odolat, když „rakouská“ dívka nabízela čerstvé domácí preclíky.
     Po polední přestávce se studenti rozdělili na dvě skupiny. Mladší ročníky se od svých učitelů dozvěděly zajímavé informace o zahraničních výměnných pobytech a dalších jazykových aktivitách na půdě školy, ale především si vyslechli od starších spolužáků spoustu veselých zážitků z těchto akcí. Ve druhé skupině byli studenti 3. a 4. ročníků informováni o významu, možnostech a podmínkách složení mezinárodních jazykových zkoušek v anglickém i německém jazyce a získání patřičných certifikátů. Sami si též měli možnost prakticky vyzkoušet některé části takové zkoušky.

Myslíme si, že tento netradiční, ale i náročný den si všichni užili a odnesli si z něj mnoho poznatků, zážitků a zkušeností.dj2013 03

Lucie Kukačová, Nikola Svobodová, Hana Kronovetrová – studentky 4.A a 4.B

Další fotografie.

Jste zde: Titulní stránka Cizí jazyky Den jazyků tentokrát ve víru světových velkoměst